Завдання та заходи » Сприяння вітчизняним та іноземним інвестиціям » Навчальна програма із залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ)
Навчальна програма із залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ)

Мета програми – підготовка фахівців у галузі розвитку інвестиційних можливостей міст та територій, а також маркетингу для підвищення конкурентоспроможності українських міст у залученні прямих іноземних інвестицій.

Навчальна програма знайомить учасників із поняттям та професією «місцевий економічний розвиток», особливостями та тенденціями просторової організації діяльності транснаціональних компаній, поняттям та властивостями прямих іноземних інвестицій, особливостями прийняття стратегічних рішень інвесторами, маркетингом міст та територій та процесом підготовки й створення промислових ділянок і парків (від стратегічного планування до розвитку інфраструктури, маркетингу та подальшого супроводу для забезпечення стабільного розвитку та подальшої розбудови інвесторів на ділянках).

Навчальна програма застосовує методики інтерактивного навчання, за допомогою яких наближає учасників до реальностей сфери прямих іноземних інвестицій в Україні та у країнах Центральної та Східної Європи. Викладачі знайомлять учасників із концептуальними питаннями професіонального залучення інвестицій та застосовують моделювання ситуацій та подій, які можуть впливати на розвиток промислових об'єктів та стратегію їхнього маркетингу. Курс зосереджується довкола ситуативних вправ, аби якісно підготувати слухачів до їхньої щоденної роботи як фахівців з місцевого економічного розвитку/ залучення інвестицій у своїх містах та регіонах.

Слухачів курсу навчають:

 • розумінню динаміки тенденцій, притаманних міжнародним інвестиціям, та переваг і недоліків ведення господарської діяльності в Україні;
 • розумінню переваг і проблем, пов’язаних з прямими іноземними інвестиціями, для країни, в яку вони прийшли;
 • умінню відтворити у своїй промисловій зоні процеси розвитку та маркетингу, з якими слухачі ознайомились під час навчання;
 • умінню створювати та упроваджувати ефективний план дій із залучення прямих іноземних інвестицій;
 • навичкам ведення переговорів з іноземними інвесторами та належному реагуванню на їхні прохання і потреби;
 • умінню ефективно співпрацювати та спілкуватися з національним агентством із сприяння прямим іноземним інвестиціям;
 • базовим презентаційним навичкам та вмінню «продати» свою ділянку;
 • умінню знайти та використати механізми української та міжнародної технічної допомоги і програми грантів для фінансування заходів з розвитку інвестиційних можливостей території;
 • розумінню важливості ПІІ для місцевого/регіонального економічного розвитку;
 • умінню виходити з ініціативами та організовувати заходи, спрямовані на покращення бізнес-середовища у місті, за участю місцевих підприємств та державних установ;
 • розумінню ролі майна та землі у процесі залучення прямих іноземних інвестицій;
 • технічним та економічним принципам розвитку промислової ділянки;
 • розумінню проблем економічного розвитку і залучення інвестицій та останніх тенденцій в країнах Центральної та Східної Європи та країн Заходу.

Структура навчальної програми. Навчальна програма складється з чотирьох семінарів, навчальної поїздки до Чеської Республіки і випускних іспитів.

На семінарах учасники поступово накопичують професійні знання та навички, необхідні для успішного залучення інвестицій. Водночас, завдання (домашня робота), які дають слухачам під час занять, безпосередньо спрямовані на посилення містами їхньої інвестиційної привабливості.

У центрі уваги навчальної поїздки за кордон – практика залучення ПІІ у країнах Центрально-Східної Європи. Слухачі мають можливість зустрітися з працівниками CzechInvest (національного агентства з підтримки залучення прямих іноземних інвестицій) та представниками міст, а також з менеджерами, які працюють у приватних промислових підприємствах, та іноземними інвесторами. Організації, що приймають учасників поїздки, демонструють на практиці, як застосовувати знання, отримані на семінарах.

Випускний іспит складається з письмового іспиту для перевірки знань, отриманих під час курсу, оцінки домашніх завдань, виконаних учасниками, презентації інвестиційного проекту в програмі PowerPoint, відповідей і запитань, діалогу між екзаменаційною комісією та слухачем.

Навчальна програма ПІІ — Цикл 2

23-25 червня 2010 — USAID ЛІНК провів другий семінар другого циклу навчальної програми для українських фахівців із залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Особливістю семінару, що називається “Планування успіху: працювати кмітливо та з позиції тактики”, була презентація керівника управління з економічного розвитку чеського міста Оломоуц, який поділився практичним досвідом міста у залученні ПІІ.

26-28 травня 2010 – Проект ЛІНК розпочав другий цикл своєї навчальної програми для фахівці із залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ) семінаром "Факти та міфи про ПІІ".

Список учасників циклу 2 >>

Навчальна програма ПІІ — Цикл 1

26 квітня 2010 – Під час випускної церемонії проект USAID ЛІНК видав сертифікати акредитації спеціаліста з питань залучення інвестицій випускникам першого циклу навчальної програми проекту ЛІНК із залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ).

З 24 слухачів, які записалися на курс у жовтні 2009 р., до випускних іспитів дійшли 20, але двоє їх не склали й матимуть ще один шанс скласти іспит зі слухачами наступного циклу.

7-8 квітня 2010 – Двадцять учасників першого циклу навчальної програми USAID ЛІНК для фахівців із залучення прямих іноземних інвестицій у Києві складали іспити по завершенню навчального курсу. Іспити складалися з письмового екзамену та презентації. Очікується, що результати іспитів стануть відомі протягом тижня.

16-18 грудня 2009 – USAID ЛІНК провів другий семінар першого циклу навчання для українських фахівців із залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Одним з лекторів семінару, що називався “Планування успіху: Працювати кмітливо та з позиції тактики”, був керівник відділу економічного розвитку чеського міста Оломоуц Їржі Долежел, який поділився практичним досвідом міста у залученні ПІІ.

Слухачі першого циклу представляють різні частини України та різні інституції – від Севастополя до Вінниці та Львова й від міськради до Мінекономіки Криму та Національного агентства України з іноземних інвестицій та розвитку.

Список учасників циклу 1 >>