Про USAID ЛІНК » Опис Проекту
Опис Проекту

USAID ЛІНК є амбітним проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Місія проекту – допомогти містам та економічним регіонам підвищити свою конкурентоспроможність. Працюючи системно – і на місцевому, і на національному рівні – над покращенням умов і практики ведення бізнесу, проект реалізовуватиме свою місію через виконання цілого ряду завдань, серед яких сприяння економічним реформам на національному рівні, підтримка стратегічного планування економічного розвитку й конкурентоспроможності міст та економічних регіонів, усунення адміністративних і регуляторних бар’єрів для інвестицій та експорту, сприяння інвестиціям і публічно-приватному партнерству, прискорення ефективної торгівельної інтеграції, створення єдиного реєстру нерухомості на місцевому рівні та інші завдання.

Проект USAID “Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність” (ЛІНК) має на меті надати прогресивним територіальним громадам допомогу, спрямовану на значне зростання інвестицій та нових робочих місць. Діяльність проекту відбуватиметься у тісній співпраці з органами влади, місцевими підприємствами та потенційними інвесторами. Очікується, що масштаб змін в економічному розвитку цих громад у результаті роботи проекту буде таким, що матиме позитивний вплив на конкурентоспроможність України в цілому.

Компоненти проекту

Компонент 1: ПОКРАЩЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

Ціль: Допомогти органам влади на національному, регіональному рівні та на рівні громад здійснити конкретні кроки для покращення бізнес-клімату та продемонструвати, як такі зміни на краще можуть активізувати інвестиційну діяльність.

Компонент 2: ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Ціль: На підтримку місцевих і регіональних стратегічних планів економічного розвитку (Компонент 1) посилити конкурентоспроможність галузей та підприємств таким чином, щоб пришвидшити інтеграцію України у міжнародні ринки.

Компонент 3: ПОКРАЩЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА КРИМУ ТА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЙОГО ЕКОНОМІКИ

Завдання за Компонентом 1

Завдання 1-a: Сприяння економічним реформам на національному рівні

Діяльність Проекту:

 • Налагодження співпраці з відповідними міністерствами, бізнес-асоціаціями, громадськими організаціями тощо для заохочення покращення політики.

Завдання 1-b: Підтримка стратегічного планування економічного розвитку

Діяльність Проекту:

 • Допомога містам та економічним субрегіонам-партнерам проекту у формулюванні та розробці стратегічних економічних планів;
 • Надання підтримки містам та економічним субрегіонам у впровадженні планів.

Завдання 1-c: Допомога містам і регіонам в усуненні адміністративних та регуляторних бар’єрів для інвестицій

Діяльність Проекту:

 • Інвентаризація ключових земельних ділянок, що перебувають у державній, комунальній та приватній власності;
 • Упровадження механізмів урахування думки громади при вирішенні питань землекористування;
 • Передання знань, необхідних для посилення інвестиційної конкурентоспроможності.

Завдання 1-d: Сприяння вітчизняним та іноземним інвестиціям

Діяльність Проекту:

 • Посилення інституційної спроможності національних та регіональних органів зі сприяння залученню інвестицій та економічного розвитку;
 • Розбудова сталих зв’язків між національними та регіональними органами;
 • Забезпечення більшої доступності інформації для інвесторів;
 • Надання допомоги у впровадженні стратегій залучення інвестицій.

Завдання 1-e: Сприяння публічно-приватному партнерству

Діяльність Проекту:

 • Підтримка у створенні публічно-приватних партнерств;
 • Підвищення поінформованості приватного та громадського секторів.

Завдання за Компонентом 2

Завдання 2-a: Сприяння запровадженню міжнародних стандартів якості та продуктивності

Діяльність Проекту:

 • Проведення інформаційних кампаній з метою підвищення поінформованості про міжнародні стандарти;
 • Допомога економічним субрегіонам у посиленні конкурентоспроможності продукції;

Завдання 2-b: Посилення конкурентоспроможності секторів економіки

Діяльність Проекту:

 • Допомога у посиленні конкурентоспроможності домінуючих чи орієнтованих на зростання секторів економіки регіонів та громад через підвищення якості та продуктивності.

Завдання 2-c: Ринкова інтеграція через сприяння торгівлі

Діяльність Проекту:

 • Проведення оцінки наявних адміністративних перешкод в основних митних зонах, розробка рекомендацій щодо їх подолання та допомога у втіленні рекомендацій.

Завдання за Компонентом 3

Завдання 3-a: Удосконалення системи адміністративних послуг бізнесу

Діяльність Проекту:

 • Допомога містам та районам Криму в удосконаленні роботи єдиних дозвільних офісів;
 • Забезпечення більшої доступності інформації щодо отримання дозволів на ведення підприємницької діяльності.

Завдання 3-b: Пілотний проект зі створення єдиного реєстру прав власності на землю та нерухоме майно

Діяльність Проекту:

 • Проведення аналізу та визначення шляхів підвищення прозорості та ефективності ринку землі у Криму;
 • Реалізація заходів щодо створення пілотного єдиного (синхронізованого) реєстру прав власності на нерухомість.

Завдання 3-c: Посилення конкурентоспроможності підприємств

Діяльність Проекту:

 • Проведення аналізу секторів кримської економіки для надання допомоги у посиленні конкурентоспроможності;
 • Допомога у розбудові зв’язків між учасниками сектору;
 • Надання допомоги у пошуку партнерів на внутрішніх та міжнародних ринках;
 • Надання допомоги у розробці та впровадженні маркетингових стратегій тощо.